Intuizio hjälper Norrköpings Hamn att accelerera sitt omställningsarbete

Intuizio har genomfört en förstudie för att utveckla en omställningsstrategi för Norrköpings Hamn med målet att möta framtidens klimat- och miljöutmaningar. Strategin syftar till att stärka hamnens ekonomiska hållbarhet, göra verksamheten mer klimatneutral, förbättra den lokala miljön och hälsan samt uppfylla nationella och globala klimatmål.

Arbetet inkluderade en omfattande inventering av hamnens verksamhet och en detaljerad omvärldsanalys. Workshops och inventeringar genomfördes för att analysera den dagliga verksamheten och identifiera relevanta aktiviteter. Dialoger fördes med andra hamnar, branschorganisationen Svenska Hamnar samt leverantörer av energi- och laddningslösningar.

En analys av investeringskostnader och den totala ägandekostnaden för en eldriven maskinpark resulterade i ett scenarioverktyg för implementering och investeringsplanering. Intuizio har även tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder och rekommendationer för att säkerställa långsiktig hållbarhet och konkurrenskraft för Norrköpings Hamn.

Ett stort ödmjukt tack till Norrköpings Hamn för att Intuizio fick förtroendet att genomföra detta viktiga arbete. Den klimatneutrala framtiden har kommit ett litet steg närmare!

Hör av er om ni vill veta mer….