Ladda Händelö

På Händelö i Norrköping ligger 40-50 företag med avsevärda transportvolymer. Det innebär att det är ett av Östergötlands logistiktätaste områden. I omställningen mot elektrifiering kommer efterfrågan på laddning och effekt vara stor. I syfte att prognostisera behovet av laddning och effekt genomförs nu ett projekt som kommer att ge underlag för att prognosticera laddbehov, identifiera effektgap och diskutera lösningar i samverkan mellan olika parter. Intuizio bidrar med kunskap och erfarenhet i arbetet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *