There is a story to create:

Together we build a liveable future,

and accelerate change!


Våra initiativ

Vi bidrar till att skapa och sprida kunskap om elektrifiering.

Vi verkar i och skapar arenor för att driva förändring tillsammans.

Vi skapar faktabaserade underlag som gör det enklare att fatta hållbara beslut.

Vi hjälper till i strategi och planeringsarbete för att accelerera omställningen.

Vi är med och driver förändring!

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. På mindre än en generation måste vi minska vår miljöpåverkan och skapa nya hållbara affärsmodeller. På Intuizio tror vi att elektrifiering av transportsektorn är en viktigt del av omställningen. Men förändringen behöver drivas av flera aktörer, därför skapar vi arenor för förändring i skärningspunkten mellan marknad och policyskapare. Genom digitala beslutsstöd ger vi företag trygghet att ställa om sin verksamhet och våga investera samtidigt som vi ger offentliga aktörer kunskap att driva och skapa förutsättningar för omställningen. Med vår mångåriga erfarenhet inom transportsektorn bidrar vi med branschkunskap så att förändringen blir både lönsam och hållbar. På så sätt kan vi få förändringen att hända – på riktigt.

Utveckling sker tillsammans.

Vi är övertygade om att riktig utveckling sker tillsammans med andra – i samverkan. Det är först när vi möts och förstår varandras olika perspektiv som vi kan göra nytta.

Vi måste drömma om en bättre framtid. När vi skapar gemensamma målbilder får vi en riktning, som gör det möjligt att förändra. När vi är många som driver åt samma håll tar vi oss närmare framtiden – steg för steg.

Petter Huddén

VD

Vår verktygslåda

Rekommendationer för omställning av fordonsflotta

Livscykelkalkyl för hållbara investeringar

Strategi och färdplan för omställning

Investeringsstöd för depåladdning

SOC-beräkningar för optimering i batteridrift

Automatiserade kontroll

Kontroll på ekonomi och verksamhetsdata

Certifieringsarbete för hållbara villkor


Om Intuizio

Kontakta oss

petter.hudden@intuizio.se
070-964 30 93

per.haugland@intuizio.se

Telefon


Sankt Johannesgatan 19
603 54 Norrköping

Organisationsnummer:
559224-4510

Org